Kireç

Örgensel olmayan (anorganik) bir bileşiktir. Başta yapı işleri olmak üzere pek çok yerde büyük ölçüde kullanılır. Kireç taşının (kalsiyum karbonat) 9001.000°'de ısıtılarak karbon dioksitinin uçurulmasıyla sönmemiş kireç (kalsiyum oksit) elde edilir. Sönmemiş kireç, su etkisiyle sönmüş kireç (kalsiyum hidroksit) haline gelir.

Halk dilinde sönmemiş kirece yalnızca «kireç» denir. Kireç elde etmek için kullanılan usullerin en önemlileri «tekne fırınlar», «halka fırınlar» (Hoffman fırınları) ve «döner fırınlar» dır. Kirecin en çok kullanıldığı yer yapı işleridir. Harç ve badana hazırlanmasında sönmüş kireç halinde kullanılır.

Çeşitli kireç cinsleri arasında havada sertleşen «beyaz kireç» (kalsiyum oksit) ve «dolomit kireci» (kalsiyum oksit, magnezyum oksit karışımı) ile hem havada, hem suda sertleşen «su kireci» ve «hidrolitik kireç» en önemlileridir.