Kereste

Kereste, yapı işlerinde ve marangozlukta kullanılmak üzere kesilip biçilerek işlenmeye hazırlanmış ağaçlara denir. Kerestenin doğal kaynağı ormanlardır. İnsanlar tarih boyunca ormanlardan büyük faydalar sağlamıştır. Bir kısım ilkel insanlar barınaklarını ağaç tepelerine yaparak düşmanlarından ve vahşi hayvanlardan korunma yollarını aramış; daha sonra barınaklarını kütüklerden yapma usulünü bulmuşlardır. İnsan oğlunun ilerlemesinde önemli rolü olan tekerlek de ilk defa enlemesine kesilmiş ağaç kütüklerinden yapılmıştır. Deniz ve akarsu ulaşımında kullanılan ilk araç, su yüzünde kolayca yüzdürülebilen ağaç kütükleriydi. Son çağlarda bazı alanlarda demir ve beton, kerestenin yerini almışsa da bazı alanlardaki kereste ihtiyacı günden güne artmaktadır. Hâlâ ahşap evler yapıldığı gibi, kagir yapılarda da döşeme, kapı, pencere kasaları gibi bölümler keresteden yapılır. Her yıl birçok ülkelerdeki kâğıt endüstrisinde milyonlarca ton çam ağacı kullanılmaktadır. Demiryolu

traversleri de, kerestenin başlıca kullanıldığı yerlerden biridir. Nehirlerde, limanlarda ve küçük denizlerde çalışan mavnalar, her gün kullandığımız kibrit çöpleri, fıçılar, sandıklar, kutular ve saymakla bitmeyecek daha birçok şeyler çeşitli ağaçlardan elde edilen kerestelerden yapılır.