Çatı Malzemeleri

ÇATI KAPLAMA FİYATLARI

Bilindiği gibi, eğimleri %15-25 arasındaki az eğimli ve daha fazla eğimli olan soğuk çatılarda kaplama esaslı örtü malzemeleri kullanılmaktadır. Bu kaplamalar türlerine göre belirli büyüklüklerde örtü malzemeleri olduğundan ek yerleri sızdırmaz nitelikte olamamaktadır. Bu nedenle biçimlenmeleri ve örtü konstrüksiyonları önemli farklılıklar gösterir. Kaplama esaslı adı verilen bu örtü malzemeleri boyut olarak büyüdükçe, daha az eğimlerde kullanılabilirken, boyutları küçüldükçe daha dik eğimlerde kullanılmaları gerekir.

Ana maddesinin kil olması ve hemen her yerde bulunması nedeniyle kiremitler çok yaygın bir coğrafyada kullanılabilmektedir. Alaturka, Marsilya, düz, dalgalı vb. birçok türü olan kiremitler değişik eğimlerde kullanılabilirler. Bazı türleri çatıya tespit edilirken, bazı türleri çatı üzerine yerleştirilebilir. Genelde kiremitlerin döşenebilmesi için çatıda merteklerin üzerine kiremit altı tahtası çakılması ve bu tahta kaplamanın üzerine de nitelikli bir bitümlü membran su geçirmez örtü serilmesi gerekir.