Bims

Pomzadan üretilmiş duvar boklarında en önemli özellik hafifliktir. Bu nedenle bu blokların genel olarak bilinen adı "Hafif Yapı Elemanları" dır. Bu özelliğin tam olarak uygulanabilmesi blok harcının büyük kısmını oluşturan pomzanın iyi kalibre edilmesi ve kalibre edilmiş ebatların uygun karışımı ile mümkün olmaktadır. Günümüzde pek çok imalatçı kalibrasyonu sağlayacak eleme sistemine ihtiyaç duymamakta ve eleme yapılmadan ham bimsten üretilen hafif yapı elemanlarında istenen değerler elde edilememektedir.

Bir diğer konuda imalat aşamasında her bir üretim için, kalıba alınan harcın miktarının ve dolayısıyla sıkıştırma basıncının eşit olması gerekliliğidir.

Kalıba alınacak harç miktarının azaltılması ve uygulanan sıkıştırma basıncının azaltılması bims in hafifliğine sebep olacak ancak ürün istenen mukavemet değerlerini taşımayacaktır. Hafif yapı elemanlarında önem arzeden diğer bir konuda karışımlarında bims, çimento ve suyun dışında hiç bir meteryal olmaması gerekliliğidir. Ne varki gerekli çimento miktarının azaltılabilmesi için üreticiler en küçük bağlayıcı birim olarak toprak gibi mukavemet değerini düşürücü unsurları karışımlarda kullanabilmektedir.